Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-06-23

  Nabór nowych wniosków na staże i szkolenia

  Nabór wniosków

 • 2015-06-23

  Informacja

   

 • 2015-05-28

  Konferencja

  Konferencja „Kwalifikacje sukcesem firmy”

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR S.A. w Działdowie w dniu 14 maja 2015 r. zorganizował konferencję pod hasłem „Kwalifikacje sukcesem firmy”, która dotyczyła promocji Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w Powiecie Działdowskim.

   Tematem wiodącym konferencji było upowszechnienie informacji na temat nowego instrumentu rynku pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, zapobiegającego utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

  Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Starosta Działdowski – Pan Marian Janicki, który powiedział m.in., że dbałość o rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest jednym z głównych zadań, jakie stawia przed sobą nowy Zarząd Powiatu Działdowskiego. Za nie mniej ważne uznał także podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pracowniczych. Dobrze wykształcony pracownik jest podstawą rozwoju każdej firmy, co z kolei przekłada się na jakość lokalnego rynku pracy. Starosta podziękował wszystkim za przybycie na konferencję, podkreślając znaczenie inicjatyw podejmowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie.

  W konferencji wzięło udział ponad 60 pracodawców i przedsiębiorców, przedstawicieli samorządu oraz oświaty. Gośćmi konferencji byli również przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

  Podczas konferencji w ramach prezentacji oraz wystąpień – uczestnicy zostali poinformowani o możliwościach wsparcia na rzecz kształcenia pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz o możliwości korzystania z usługi poradnictwa zawodowego.                                                                W dalszej części konferencji zostały przekazane informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy w Powiecie Działdowskim. Zaprezentowano także programy i projekty, jakie obecnie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie w ramach pozyskanych środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Konferencja zakończyła się dyskusją merytoryczną połączoną z wymianą doświadczeń, wiedzy oraz propozycji działań zmierzających do zwiększenia wskaźnika zatrudnieniowego w Powiecie Działdowskim.

  Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie

  składa podziękowania wszystkim uczestnikom konferencji.

   

 • 2015-06-03

  Informacja

  wolny piątek 5 czerwca

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji