Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-03-24

  Nabór do programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 24 marca 2015

  Nabór do programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 24 marca 2015

 • 2015-03-16

  Ogłoszenie

   

   

  SZANOWNY ABSOLWENCIE/SZANOWNA ABSOLWENTKO,

   

   

       

    Zapraszam do wzięcia udziału w badaniu mającym na celu zebranie informacji na temat kompetencji ogólnych posiadanych przez absolwentów publicznych szkół wyższych w całej Polsce. Kompetencje ogólne są grupą kompetencji (poza kompetencjami zawodowymi – związanymi z kierunkiem wykształcenia ) które są oczekiwane przez pracodawców.

     Badanie jest realizowane przez autora w ramach rozprawy doktorskiej przy zachowaniu zasady poufności i anonimowości respondentów. Zbiorcze wyniki badania zostaną wykorzystane do pracy naukowej w ramach rozprawy doktorskiej sporządzone na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

    Zachęcam do wzięcia udziału w badaniu i sprawdzeniu swojego poziomu kompetencji ogólnych po studiach wyższych!

      Aby rozpocząć wypełnianie ankiety należy kliknąć w poniższy link (lub przeciągnąć go do paska adresowego przeglądarki) i postępować  zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie :

  www.badanieabsolwentow.pl

   

  Ankietę proszę wypełnić maksymalnie do 30.04.2015

 • 2015-03-10

  Ogłoszenie

  ZAPRASZAMY  NA  DARMOWE   SZKOLENIA.

   

   

  Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Działdowie ul. Pocztowa 13, realizuje projekt nr POKL.08.01.02-28-004/14, pt. „Edukacja, rozwój, praca”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. obszar realizacji projektu obejmuje swoim zasięgiem całe województwo warmińsko – mazurskie.

  Do projektu może przystąpić osoba pełnoletnia, nauczyciel lub pracownik instytucji sektora oświaty, zamieszała na obszarze realizacji Projektu tj. województwa warmińsko – mazurskiego

  Osoby które po 31.12.2012 roku były zwolnione , zagrożone utratą pracy (nauczyciele w stanie nieczynnym), osoby przewidziane do zwolnienia. Osoby pozostające bez zatrudnienia, wszyscy nauczyciele lub pracownicy instytucji sektora oświaty, zameldowane na pobyt stały lub tymczasowy na obszarze realizacji.

  Zapewniamy, ze osoby które się kwalifikują i przystąpią do projektu otrzymają od nas wsparcie w postaci DARMOWYCH SZKOLEŃ oraz maja możliwość OTRZYMANIA STYPENDIUM.

 • 2015-02-05

  Ogłoszenie

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji